Saturday, September 12, 2009

Bahagian B : Sistem Pneumatik

Rajah berikut menunjukkan satu sistem pneumatik.(i) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pneumatik ? [2m]

(ii) Namakan komponen-komponen sistem pneumatik dengan merujuk pada rajah 7 tersebut: [2m]
(A) _______________________________________
(B) _______________________________________
(C) _______________________________________
(D) _______________________________________


(iii) Nyatakan fungsi bagi setiap komponen sistem pneumatik seperti yang telah anda senaraikan pada soalan 18(ii). [4m]
(A) _______________________________________
(B) _______________________________________
(C) _______________________________________
(D) _______________________________________

(iv) Jelaskan bagaimanakah pergerakan dipindahkan ke mesin oleh sistem pneumatik dengan berpandukan pada rajah 8 dibawah.[3m]

(v) Nyatakan 2 contoh peralatan yang menggunakan sistem pneumatik.[2m]

0 comments:

Post a Comment