Saturday, September 12, 2009

Bahagian B : Sistem Tuas

Alat di bawah menunjukkan satu alat yang menggunakan sistem tuas dalam pengendaliannya.
Dengan merujuk kepada gambarajah diatas ,

1. Namakan alat tersebut. [1m]

2. Nyatakan fungsi alat tersebut. [2m]
__________________________________________
__________________________________________

3. Labelkan kedudukan daya, beban dan sangga pada ruang A, B dan C pada rajah diatas. [3m]

4. Nyatakan kelas sistem tuas bagi alat tersebut. [1m]

5. Huraikan bagaimana sistem tuas berfungsi semasa alat tersebut melaksanakan fungsinya.[6m]
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

6. Nyatakan satu kelebihan utama sistem tuas. [1m]

7. Rajah dibawah merupakan satu alat yang juga menggunakan sistem tuas untuk melaksanakan fungsinya. Nyatakan satu perbezaan antara alat ini dengan alat diatas. [1m]

0 comments:

Post a Comment