Saturday, September 12, 2009

Bahagian B : Bahan

Soalan ini merujuk kepada rajah di bawah :
(i) Labelkan bahagian yang bertanda (a), (b), (c) dan (d). [2m]
(a) _______________________________________
(b) _______________________________________
(c) _______________________________________
(d) _______________________________________

(ii) Nyatakan 1 sistem mekanikal yang terdapat pada basikal tersebut. [2m]

(iii) Terangkan bagaimana sistem yang anda telah nyatakan pada 19(ii) dapat menggerakkan basikal tersebut.[4m]
(a) _______________________________________
(b) _______________________________________
(c) _______________________________________
(d) _______________________________________


(iv) Nyatakan apakah bahan yang sesuai digunakan untuk membina (a), (b), (c) dan (d) diatas.[4m]
(a) _______________________________________
(b) _______________________________________
(c) _______________________________________
(d) _______________________________________


(v) Terangkan sebab anda memilih bahan untuk (a), (b), (c) dan (d) seperti pada 19(iv) diatas.[4m]
(a) _______________________________________
(b) _______________________________________
(c) _______________________________________
(d) _______________________________________

0 comments:

Post a Comment