Thursday, August 6, 2009

Ogos - Bahagian C : Sistem

Rajah di bawah menunjukkan salah sebuah tempat menjemur kain sebuah keluarga yang besar. Kawasan yang panjang dan baju yang banyak sukar untuk dikutip dengan cepat apabila hari hujan. Satu sistem perlu direka untuk menyelesaikan masalah tersebut.
(i) Namakan satu sistem mekanikal mudah / ringkas yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. (2m)

(ii) Berdasarkan sistem yang telah anda cadangkan pada (a) di atas, lakarkan sistem mekanikal mudah / ringkas tersebut secara berlabel dan tunjukkan bagaimana sistem tersebut mampu untuk menyelesaikan masalah di atas. (8m)

(iii) Huraikan bagaimanakah sistem tersebut beroperasi. (10m)

0 comments:

Post a Comment