Thursday, August 6, 2009

Bahagian B : Sistem Pneumatik

Rajah berikut menunjukkan satu sistem pneumatik1. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pneumatik ? (2m)

2. Namakan komponen-komponen sistem pneumatik yang bertanda (A), (B),(C) dan (D) pada rajah tersebut. (4m)

3. Nyatakan fungsi bagi setiap komponen sistem pneumatik bertanda (A), (B),(C) dan (D). (4m)

4. Jelaskan bagaimanakah pergerakan dipindahkan ke mesin oleh sistem pneumatik dengan berpandukan pada rajah dibawah. (3m)
5. Nyatakan 2 contoh peralatan yang menggunakan sistem pneumatik.(2m)

0 comments:

Post a Comment